Sigdal Museums Bygninger

Folkemusikksenteret (ca 1920)

Sigdals første gamlehjem, bygd av Sigdal kommune i 1921 og med midler fra utvandrede sigdøler i Amerika.

Bygningen er i laftet tømmer, i to og en halv etasje, med bindingsverk i loftsetasjen og mansard tak. Huset ble flyttet til museet i 1990 og restaurert.

Bygningens totale areale på 1.060 m2 har i dag mange funksjoner, men først og fremst huser det et omfattende folkemusikkarkiv, stiftelsens administrasjon og diverse kulturarrangement.  I tillegg leies det ut til overnatting, møter, kurs/konferanse og sluttede selskaper.