Eggedal Mølle – Tveitensamlingene

Norges eneste vassdrevne oppgangssag

Eggedal Mølle ligger under driften av Sigdal Museum, men det er Møllas Venner som holder styringen på Eggedal Mølle. Her er et fantastisk eksempel på ildsjeler som holder museet oppe og går. Møllas Venner arrangerer et stort åpningsarrangement hvert år, med flere lokale aktører og samarbeidspartnere.

Eggedal aktiemølle

Eggedal Mølle er ei bygdemølle fra 1912. Den blir drevet med vannkraft og alt det opprinnelige maskineriet er bevart og i bruk. Det ble dannet et aksjeselskap i 1910, selskapet bestod av 83 bønder og aksjekapitalen var på kr 12.150,-.

Byggingen ble satt i gang og mølla stod ferdig slik at den første sekken med korn ble malt den 29.mars 1912. Mølla var i årlig drift fram til 19.september 1965, da generalforsamlingen besluttet å legge ned driften.

Styret for aksjemølla ville gjerne at mølla skulle bevares og etter hvert ble det til at lærer Sigurd Tveiten kjøpte mølla og den 20 mål store mølleeiendommen.

Sigurd Tveiten, arbeidet for museum i Eggedal og etablerte Tveitensamlingene,  testamenterte senere Eggedal mølle til Sigdal kommune, og fra 2.desember 1987 er det kommunen som er eier. Mølla ble gjenåpnet etter omfattende restaurering i kulturminneåret 1997. Den var da Sigdal kommunes kulturminne.

Grimesaga

Oppgangssag fra 1900 som opprinnelig stod  ved elva Grima i nedre Sigdal. Saga er restaurert og blir drevet med vannkraft med et solid vasshjul som driver sagbladene.

Kvernhus

Opprinnelig fra gården Nyhus i Eggedal, og er fra 1700-tallet. Ved hjelp av kvernkallen blir møllesteinen drevet med vannkraft.

Bryggerhus

Fra 1800-tallet fra gården øvre Kopseng i Eggedal. Huset inneholder bl.a. en murt bakarovn der man kan steke inntil 7 – 8 brød i gangen.

Basolstua

Ei lita stue der rosemaleren Per Basol (1887 – 1972) fra Eggedal bodde og arbeidet. I de senere årene er det arrangert kunstutstilling her.

Grønsetskulen

Skolestue fra 1862, opprinnelig fra Greenskogen i nedre Sigdal. Skolen er rikt utstyrt med skolebøker og annet skolemateriell av gammel årgang.

Kjone

Et lite tømmerhus der man både kunne tørke korn og røyke kjøtt.

Stall

Der bøndene satte hesten mens de ventet på at kornet de kom med til mølla ble malt.

Stabbur

Som i sin tid ble eid av rosemaleren Per Basol.

Kontakt for bestilling

Sigdal og Eggedal Turistservice
E-mail: post@sigdal-turist.no
Tlf: 32 71 48 08

Møllas Venner

Håkon Frøvold
Tlf: 915 11 949
E-post: hakon@frovold.no

Styret i eierstiftelsen

Knut Aabø
Tlf: 930 29 637
E-post: kaaboe@online.no

Eggedal Mølle

Besøk oss på facebook