Utstillingen Transformasjoner

Utstillingen Transformasjoner

Åpent søndager og mandager 12.00-16.00, andre dager på bestilling.

I sommer åpner Anita Brenne utstilling på Sigdal Museum. Med utstillingen Transformasjoner viser Anita hvordan hun finner nytte av vanlig «skrot» og bruker det i kunsten sin. Gjenbruk går igjen i alt hun gjør, enten det er slitte klær som ikke lengre kan brukes eller malingrester som ikke trengs. Naturen står sterkt hos Anita, og hun maler blant annet med aske fra nord norsk Bjørk. Hun er opptatt av det ekte, og når hun skaper må det komme innenfra, men det gjenspeiler gjerne ytre opplevelser.
Utstillingen inneholder både bilder og skulpturer og holder til i 2.etg i Plassane bygningen på Sigdal Museum.

En av museets faste utstillinger har fått et nytt pust, til glede for de drakt og tekstilinteresserte og er vel verdt et besøk.

Det er i sommer lagt opp til enkle aktiviteter og leker for barn på museet, som rebus, gå på stylter og å spille kubb.

I sommer vil Sigdal Museum være åpent søndager og mandager fra 5.juli – 10.august, og ellers i uken er museet åpent på bestilling.

Besøk kan bestilles utenom åpningstid på tlf: 912 44 330 eller epost: sigdalmuseum@buskerudmuseet.no