TALENTSKOLEN * BARNE & UNGDOMSAMLING* DKS

Talentskolen er et tilbud som Folkemusikksenteret i Buskerud arrangerer til unge folkemusikkutøvere i alderen 14-22 år, som har fått begynner opplæring i sitt hjemmemiljø, og som har lyst og vilje til å utvikle seg som utøvende musiker.

Talentskolen er delt opp i to semester, høst og vår, med første samling 9.-11. september høsten 2016 og sluttkonserten i mai 2017. Talentskolen er støttet av Buskerud folkemusikklag, Buskerud fylkeskommune og Rådet for folkemusikk og folkedans.

15171014_1263809717003549_3164818816150014734_n

Samlinger Tid Sted
1. samling 9.-11. september Folkemusikksenteret i Buskerud 
2. samling 25.-27. november
3. samling 10.-12. februar
4. samling 31. mars-2.april Jondalen,  Buskerudkappleik
5. samling/ avslutn.konsert 26.-28.mai Ål, Folkemusikkveka

 

 

 

 

 

 

 

 

Gjestelærere 2016/ 2017

Gro Marie Svidal     Anne Hytta       Øyvind Braband

Prosjektlærer

Prosjektlærer for Talentskolen 2016-2017 er Lars Ingar Meyer Fjeld. Han startet opp i 2012 med sitt engasjement som prosjektlærer for Folkemusikksenteret i Buskerud.

Lars Ingar Meyer Fjeld – fra Sandefjord, er 24 år og er en av Norges yngste A-klasse spellemann på Hardingfele, og han endte på tredjeplass på landskappleiken i Valdres i 2015. Han tar for tiden lærerutdanningen ved Høgskolen i Telemark. Ved siden av studiene jobber han som hardingfelelærer ved kulturskolene i Seljord og Tinn.

Uttalelser fra tidligere Talentskole- elever

  • Talentskula for meg har vore veldig spennande og inspirerande. Me har hatt fleire dyktige og inspirerande lærerar, noko som har auka motivasjonen til å Eg har lært mykje nyttig teknikk, noko eg vil ta med meg vidare i spelinga. Eg anbefaler talentskula sterkt for dei som ønsker å vidareutvikle seg i hardingfele!
  • Jeg syntes prosjektet har vært veldig lærerikt og inspirerende, så jeg håper det fortsetter til neste år også.
  • Jeg syntes talentskolen er et kjempebra prosjekt, og er vel det mest lærerike kurset jeg har vært på. Jeg lærte faktisk mye som jeg ikke har tenkt over før, feks. om bueteknikk. Så dette vil jeg anbefale til alle som har som mål og utvikle seg som felespiller.
  • Jeg synes det er et flott tilbud til oss som spiller hardingfele. Der man får sjansen til å møte flere som driver med dette. Det er ikke så mange i mitt nærmiljø. Dessuten har opplegget mange flinke læ

Vi vil gi unge utøvere på hardingfele videregående generell opplæring i håndverket å spille på sitt instrument – lære spilleteknikk gjennom slåttelæring, bue teknikk, fingerteknikk, ornamentikk og selvutvikling. En del av utdanningen er å bli kjent med folkemusikkarkivene og bruken av disse, og de norske folkemusikktradisjonene. Mental forberedelse til scenisk opptreden og få erfaring med innspilling i studio og spille konserter. Studiene blir delt i enkeltundervisning, mesterklasse og egenøving.

I 2016-2017 blir det fire samlinger og en sluttkonsert på Folkemusikkveka i Ål. Alle instruktører er av høyeste klasse.

Påmelding via Ticketco:

https://buskerudfolk.ticketco.no/talentskolen2016/2017

For mere informasjon: folkemusikkonsulent Åshild Wetterhus, 996 23 208/ wetterhus@buskerudmuseet.no

*Talentskolen er støttet av Buskerud fylkeskommune, Buskerud folkemusikklag, KOMP og RFF (Rådet for folkemusikk og folkedans)

 Talentskolen 2016_2017

DKS «Folkemusikkverkstedet» 

Kontakt folkemusikkonsulent Åshild Wetterhus, 996 23 208/ wetterhus@buskerudmuseet.no

Vi håper på å få til årlige folkemusikkverksteder i distriktet og vil sette sammen et godt fungerende program med rekruttering som et overordnet mål. Nylig ble det avholdt to slike dager i Krødsherad skole.

Den kulturelle skolesekken skal gi barna kulturell ballast. I denne forbindelse er læring via aktiv deltakelse spesielt viktig. Dette skoleprosjektet knytter sammen praktisk-estetiske fag (sang/musikk/dans) med norsk, historie/folkeminne og fysisk fostring.

Barna skal oppleve å bli kjent med deler av den norske kulturarven. Folkemusikk, både vokal og instrumental, de forskjellige instrumenter og dansetradisjoner. Ved at barna selv får delta aktivt i prosessen, gir dette både bedre læring og en større opplevelse for hver enkelt. Dette er levendegjøring av den immaterielle kulturarven slik at det blir til reell kompetanse for den oppvoksende slekt.

Vi er opptatt av å bruke lokalt tradisjonsmateriale og lokale utøvere. Å få nærhet til musikerne og danserne er inspirerende for ungene. Det er viktig for videre oppfølging og rekruttering. Dette er nettopp et av hovedmålene med folkemusikkverksteder.

Folkemusikkverkstedene vil bestå av:

Introduksjon

Minikonsert med fortelling, historisk innledning og introduksjon i bruk av ulike folkemusikkinstrumenter,

Folkeviser og folkeminne (sagn, myter, fortellinger).

Demonstrasjon av ulike dansetyper.

Verksteddelen

Etter minikonserten blir elevene delt opp i verkstedgrupper. Elevene sirkulerer mellom de ulike aktivitetene og får oppleve gjennom å prøve selv.

I verkstedgruppene får elevene også instruksjon, demonstrasjon og teori på. Varighet pr. post er 1 time, 3 timer til sammen.

Konsert

Etter runden med verksteder samles alle elevene og instruktørene igjen for å bruke det de har lært i en konsert for hverandre.

BARNE- OG UNGDOMSSAMLING 12-13.nov.2016 

ÅRETS BARNE- OG UNGDOMSSAMLING I PRESTFOSS!

Buskerud folkemusikklag inviterer barn og unge i Buskerud og omegn til ei helg i Prestfoss fylt med sang, spill, dans og sirkus! Tradisjon tro arrangeres samlingen i november; i år den 12.-13. Vi ønsker å tilby det beste innen folkemusikk og folkedans for barn og unge i området, og et knippe av landets fremste utøvere i dans, spel og sang er valgt ut til å være instruktører under Barne- og ungdomssamlinga på Folkemusikksenteret/ Prestfoss ungdomsskole 12.-13.november; Steinar Ofsdal (sjøfløyte/seljefløyte), Sigrid K.Jore (kveding), Lars Fivelstad Smaaberg og Solfrid Gjeldokk (dans), Åsmund Jøtun Fauske og Tuva Færden (hardingfele/ fele), Oddrun Hegge (langeleik), Sigbjørn Solbakken (munnharpe), Lisbeth Haraldsen (torader), Trond Vetterstad (lur/bukkehorn).

Nytt av året er felles aktiviteter knyttet til ny- sirkus med proff instruktør, Geir Berge Ottersen! Det blir øving i grupper, fellesaktiviteter, lek og moro. I tillegg blir det flott konsert med den profilerte gruppa «Raabygg» på lørdagskvelden, som forøvrig vant «Åpen klasse» under Landskappleiken i sommer. På søndag rundes arrangementet av med en sjokoladekappleik! Frist for å melde seg på er 5.november!

Aldersgrense for å delta er 7 år, og unge opp til 20 år er velkomne! De minste må ha med seg en voksen. Er du medlem i et lokallag kan du søke om støtte til samlinga der, og på den måten få dekket en del av utgiftene.

Kurset arrangeres av Buskerud Folkemusikklag og Folkemusikksenteret i Buskerud, og støttes økonomisk av Buskerud Fylkeskommune, Rådet for Folkemusikk og Folkedans og Norsk Musikkråd.

 

For mere info:FOLDER barne- og ungdomssamling 2016[5]

For mere informasjon: folkemusikkonsulent Åshild Wetterhus, 996 23 208/ wetterhus@buskerudmuseet.no