Frivillige

Frivillige

Museets venner
Solveig Kvisle
Tlf: 418 41 580
E-post: svisle@gmail.com

Formål:
«Venneforeningens formål er å øke Sigdal og Eggedal Bygdemuseums samlinger.  Det er likeså foreningens mål å virke for medlemmenes kulturhistoriske interesser ved arrangement og aktiviteter, samt delta i aktiviteter ledet av museet.» (17.01.1981)

Historielaget
Sigrid Kvisle
Tlf: 917 36 002
E-post: sigrid@kvisle.no

Historielaget ble dannet i 2011 for å arbeide med historisk materiale for å samle stoff til nye Bygdebøker – dvs. lokalhistorie fra 1950-60 årene og fremover. Registrering av gamle bilder m.m. Det arrangeres bygdevandringer og temakvelder. Vi ønsker flere interesserte medlemmer, kontingenten er p.t kr 100;- og gjelder for hele medlemskapet.

Møllas venner
Håkon Frøvold
Tlf: 915 11 949
E-post: hakon@frovold.no

Møllas venner er en støtteforening som pr i dag teller 95 medlemmer. Kontingenten er kr 100,- og som gir gratis inngang m/omvisning på alle attraksjonene.

Dalens venner
Anna Støvern
Tlf: 456 05 767

Husmannsplassen Dalen er Stiftelsen Sigdal Museum ansvarsområde gjennom leieavtale med eier. Venneforeningens formål er å holde hus, innbo og innmark ved like, samt å skape aktiviteter på stedet, blant annet vise til eldre tiders liv og virke – og andre kulturarrangement. Medlemskap er åpent for alle som ønsker, og kontingenten er for tiden kr 100,-
Årlig slåttedag med ljåslåttkonkurranse, husdyr, natursti, veterankjøretøy/landbruksmaskiner arrangeres i juli.