Velkommen til Sigdal og Eggedal

Sigdal museum – Folkemusikksenteret i Buskerud er distriktsmuseum for Sigdal, Modum og Krødsherad samt egen avdeling ved Buskerudmuseet.
Avdelingen består av Eggedal mølle (Tveitensamlingene), Dalen Husmannsplass, Folkemusikksenteret i Buskerud og bygdetunet i Prestfoss.

Sigdal Museum i Prestfoss

Sigdal museum er et frilufts- og kulturarvmuseum som ble stiftet i 1940. Museet gir et godt bilde av byggestil og tradisjoner fra distriktet.

Sigdal museum og Folkemusikksenteret ligger på området til tidligere Sigdal Nikkelverk (1874-79) i Prestfoss.
Det kulturhistoriske museeet består av 14 gamle tømmerbygninger, deriblant Eikjebygningen fra midten av 1700-tallet. I andre etasje har bygget en rosemalt sal fra 1799.

Folkemusikksenteret i Buskerud

Folkemusikksenteret i Buskerud har ansvar for innsamling, arkivering og formidling av folkemusikk og dans i Buskerud. Folkemusikksenteret har et større arkiv for norsk folkemusikk, eget innspillingsstudio og Norges største utvalg av norsk folkemusikk på cd. Dette i tillegg til salg av folkemusikkinstrumenter, formidlling av utøvere og kursvirksomhet.

I Magasinet kan arrangeres det konserter, dans og utstillinger hvor utøvere fra hele Buskerud er velkommne.

Gamle tradisjoner holdes i hevd og nye, spennende uttrykk kommer til syne i krysningspunktet mellom gammelt og nytt.  Om du ønsker øvingslokale, leie til egne arrangement og konserter, ta kontakt.

Eggedal Mølle – Tveitensamlingene

Mølla er i drift hver helg hele sommeren. Mølla, bekkekverna og oppgangssaga holdes i gang med vannkraft. Karfolka steller, reparerer og maler korn så mjølskyen står! Og vil du ha med melet ditt hjem, står det ikke på det! Tømmeret blir drevet mot de tre sagbladene og deles til plank i en kaskade av sagflis og durendevann som driver maskineriet. Se korn bli til mjøl og tømmerstokken bli plank!
Mølla var viktig for bøndene i Eggedal. Tidligere måtte de lenger syd i bygda for å få malt kornet. Det var både langt og lenger enn langt og tidkrevende midt i onna.
Bøndene tok skjea i egne hender og dannet et aksjeselskap i 1910 for bygging av en egen mølle. Med en aksjekapital på kr 12 150 ble møllebygningen reist og utstyrt – og den 29.mars 1912 ble den første kornsekken malt. Mølla ble nedlagt i 1965. Den ble solg til Sigurd Tveiten, som hadde etablert et privat museum i Eggedal. Han testamenterte mølla og mølleområdet på 20 dekar til Sigdal kommune. På området, som består av 10 hus, finner du Grimesaga – ei oppgangssag fra 1900, ei bekkekvern fra 1700-tallet, et velutstyrtskolebygg fra 1863, Basolstua, huset til Per Basol, bygdas rosemaler og et gammeltbryggerhus med en murt bakerovn.

Dalen Husmannsplass

Venneforeningen holder hus, innbo og innmark ved like og arrangerer den årlig slåttedagen (juli) med ljåslåttkonkurranse, husdyr, natursti, veterankjøretøy og landbruksmaskiner.

Kontaktperson:

Anna Støvern, leder

Tlf: 456 05 767