Velkommen til Sigdal Museum

Distriktsmuseum for Krødsherad, Modum og Sigdal

Sigdal Museum

Sigdal museum er et kulturhistorisk museum som er distriktsmuseum for Krødsherad, Modum og Sigdal samt egen avdeling ved Buskerudmuseet.
Avdelingen består av Eggedal mølle (Tveitensamlingene), Dalen Husmannsplass, Folkemusikksenteret i Buskerud og bygdetunet i Prestfoss.

Sigdal Museum er Sigdal Kommunes tusenårssted. Kommunens tusenårsprosjekt var oppføring av Plassanbygningen, på museumsområdet.  Sigdal og Eggedal Bygdemuseum ble åpnet i 1945 etter initativ fra ungdomslagene i bygda. Museet ligger på tomta til det gamle Sigdals Nikkelverk som var i drift en kort periode på 1870 tallet

SIGDAL NIKKELVERK

Hvor dagens Sigdal Museum ligger var det i årene 1974- 79 nikkelverk. Det ble tatt ut nikkelførende magnetkis fra gruver i grågalten, og denne ble kjørt ned til ei smeltehytte på nikkelverket hvor det ble smeltet om. Nikkelprisene var svært gode på denne tiden, slik at dette var en lønnsom bedrift. Det ble bygget arbeiderboliger ved gruvefeltet og anlagt vei derfra og ned til Prestfoss.

Fra nikkelverket ble det bygget dam over elva og det ble tatt drivekraft fra elva.
Det ferdige metallet ble kjørt med hester over til jernbanestasjonen på Krøderen og sendt med toget derfra. I 1877 ble det imidlertid oppdaget store nikkelforekomster i Ny-Caledonia og Canada, og dette medførte sterke prisfall. På kort tid sank prisen til det halve, og det ble vanskelig for Sigdal Nikkelverk å konkurrere. Driften ble innstilt fra 1879.

I skråningen bak hvor Eikjebygningen ligger i dag ligger det slaggstein som er rester etter denne produksjonen.

Sigdal Museum i Prestfoss

Sigdal museum er et frilufts- og kulturarvmuseum som ble stiftet i 1940. Museet gir et godt bilde av byggestil og tradisjoner fra distriktet.

Sigdal museum og Folkemusikksenteret ligger på området til tidligere Sigdal Nikkelverk (1874-79) i Prestfoss.
Det kulturhistoriske museeet består av 14 gamle tømmerbygninger, deriblant Eikjebygningen fra midten av 1700-tallet. I andre etasje har bygget en rosemalt sal fra 1799.