Stilling som Samlingsforvalter ved Sigdal Museum

Stilling som samlingsforvalter i 50 % stilling.

Har du lyst å jobbe i landlige omgivelser, med museumssamlinger og bevaring? Da er det kanskje deg vi søker etter?

Sigdal Museum er distriktsmuseum for Sigdal, Modum og Krødsherad. Det er et kulturhistorisk museum med 14 gamle tømmerbygninger og museet er lokalisert i Prestfoss i Sigdal Kommune. Sigdal Museum er en del av de konsoliderte museene Stiftelsen Buskerudmuseet som består av 13 avdelinger, fordelt på 19 besøkssteder. Sigdal Museum drifter også Eggedal Mølle, Dalen Husmannsplass og Folkemusikksenteret i Buskerud.

Arbeidsoppgavene er knyttet til registrering, bevaring og forvaltning av gjenstandssamlingen ved Sigdal Museum og Eggedal Mølle. Det er også ønskelig at en jobber med utstillinger for museet til sesongen, samt deltar i formidlingsarbeidet. I tillegg vil stillingen være knyttet til et pågående prosjektarbeid med utvikling av en samlingsforvaltningsplan for Buskerudmuseet.

Stillingen forutsetter at søkere bør:
– Ha gode kunnskaper om bevaring av kulturhistorisk materiale.
– Erfaring med registreringsarbeid i Primus er ønskelig, men opplæring vil bli gitt.
– Førerkort for bil.

Følgende faglige kvalifikasjoner ønskes: Utdannet konservator NKF eller gjennomførte høyere studier (BA/MA) innenfor museologi, etnologi, historie, kulturminneforvaltning etc. Tidligere erfaring fra samlingsforvaltning er å foretrekke.

Vi søker en kollega som evner å jobbe selvstendig og strukturert, som har god arbeidskapasitet og gode samarbeidsevner.

Arbeidsplassen er ved Sigdal Museum i Prestfoss, en times kjøring fra Drammen og Hønefoss. To timer fra Oslo. I forbindelse med prosjektarbeid vil noe reise mellom Buskerudmuseets avdelinger kunne påregnes.

For mer informasjon kontakt avdelingsleder Elise Johansen Make på tlf: 912 44 330

Søknaden sendes til make@buskerudmuseet.no innen 24. september 2017